5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ph

Водневий показник (рН) характеризує концентрацію водневих іонів (активність) у різних розчинах. Водневий показник впливає на напрямок та швидкість багатьох хімічних реакцій та біохімічних процесів. Визначення рН необхідне для флотації, гідромеханічної обробки та очищення стічних вод.

Дослідження за цим напрямком:

Санітарно-хімічний аналіз якості питної води

Вода з низьким рН (менше ніж 6,5) може бути кислотною, м'якою та корозійною. Вода з низьким вмістом рН може містити підвищені рівні токсичних металів, викликати передчасне пошкодження металевих труб та пов'язані з ними естетичні проблеми, такі як металевий або кислий смак, забарвлення білизни та характерне «синьо-зелене» фарбування раковини й стоки. Основним способом уникнення проблеми низької вологості рН є використання нейтралізатора. Нейтралізатор подає розчин у воду, щоб вода не реагувала на сантехніку будинку або не сприяла електролітичній корозії. Нейтралізуючою речовиною є кальцинована сода. Нейтралізуючи содовою золею, збільшується вміст натрію у воді.

Інші матеріали за цим напрямком:

Чи можна пити воду з великим вмістом поліфосфатів?

Чи можна пити воду з великим вмістом срібла?

Чи можна пити воду з великим вмістом нітратів?

Чи можна пити воду з великим вмістом магнію?

Чи можна пити воду з великим вмістом нікелю?

Чи можна пити воду з великим вмістом кальцію?

Чи можна пити воду з великою кількістю цинку?

Чи можна пити воду з великим вмістом кобальту?

Чи можна пити воду з великим вмістом заліза?

Небезпека вмісту хлору у питній воді

Вживання води з вмістом формальдегіду

Чи можна пити воду, яка місить нафтопродукти?

Безпечний вміст хрому у воді

Накопичення алюмінію у питній воді

Перевищення норми силікатів у воді

Формальдегід у питній воді

Озон при проведенні дезінфекції води

Бактерії E. coli в питній воді

Виявлення ентеробактерій у питній воді

Гетеротрофні мікроорганізми у питній воді

Потреба в кремнію

Забруднення води коліформними бактеріями

Вплив марганцю на організм людини

Поверхнево-активні речовини

Загальна лужність як властивість води

Перманганатна окиснюваність води

Вода з рН більшим як 8,5 може означати, що вода жорстка. Така вода не становить ризику для здоров'я, але може викликати естетичні проблеми. Ці проблеми включають в себе:

- появу осаду на трубопроводах, що призводять до зниження тиску води та внутрішнього діаметра трубопроводів;
- викликає лужний смак та може зробити гіркий смак кави;
- появу осаду на посуді;
- утворення нерозчинних осадів на одязі тощо;
- зниження ефективності електричних водонагрівачів.

Популярні матеріали: