5 1 1 1 1 1 (1 Vote)

Відповідно до Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (Наказ Міністерства юстиції N 965/5 ( z0493-09 ) від 01.06.2009 із змінами та доповненнями від 26.12.2012)

Головним завданням психологічної експертизи є визначення у підекспертної особи:

  • індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості;
  • мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки;
  • емоційних реакцій та станів;
  • закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її властивостей;

При проведені судових психологічних експертиз використовуються загальновідомі в науковій практиці психологічні методики та їх авторські модифікації, що пройшли апробацію та відбираються з урахуванням специфіки судових експертних досліджень і конкретних питань, поставлених перед психологічною експертизою.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

  1. Чи є ситуація, що досліджується за справою, психотравмувальною для Н. (зазначаються прізвище, ім'я та по батькові)?
  2. Якщо так, то чи завдані Н. (зазначаються прізвище, ім'я та по батькові) страждання (моральна шкода)?
  3. Чи спричинені Н (зазначаються прізвище, ім'я та по батькові) страждання (моральна шкода) за умов ситуації (зазначаються умови ситуації), що досліджуються у справі?
  4. Якщо Н. (зазначаються прізвище, ім'я та по батькові) завдані страждання (моральнашкода), який можливий розмір становить грошова компенсація за завдані страждання Н. (моральної шкоди)?