5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Одним із основних напрямків нашої роботи є організація проведення судових експертиз. ТОВ «Судова незалежна експертиза України» (надалі – Експертна установа) має достатню матеріально-технічну базу та відповідних судових експертів для виконання постанов та ухвал про призначення судових експертиз.

Пропонуємо ознайомитись із наступними положеннями. Якими ми будемо керуватися, при організації виконання судових експертиз.

  1. Після надходження ухвали суду (постанови) про призначення судової експертизи на нашу  адресу, експертна установа приймає на себе зобов’язання організувати її виконання судовими експертами відповідної кваліфікації;
  2. Платник, якого було визначено ухвалою суду, має право оплатити витрати, пов’язані із виконанням ухвали (постанови) протягом 45 календарних днів з моменту виставлення рахунку;
  3. У випадку неможливості (небажання) оплачувати виставлений рахунок, платник зобов’язаний у найкоротший термін повідомити про це письмово Експертну установу з метою своєчасного повернення матеріалів до суду та уникнення затримки розгляду судової справи;
  4. Експертна установа на підставі чинного законодавства, існуючого досвіду та практичних знань самостійно визначає форми, порядок та напрямки роботи при організації виконання судових експертиз.
  5. Учасники судового процесу зобов’язані відмовитися від будь-яких дій, що можуть вплинути на думку експерта та його висновок;
  6. Учасники судового процесу зобов’язані забезпечити проведення натурного обстеження об’єкту дослідження, а саме надання необхідних пояснень та безперешкодний доступ до об’єкту дослідження, у разі необхідності.
  7. Експертна установа зобов'язана при організації виконання судової експертизи керуватися чинним законодавством України;
  8. Після виконання ухвали (постанови) підсумковий документ (Висновок експерта або Повідомлення про неможливість надання висновку) передається виключно до суду. У господарському провадженні його копії направляються сторонам по справі.
  9. Експертна установа приступає до роботи негайно після повної оплати вартості послуг;
  10. У випадку часткового проведення або не проведення судової експертизи повернення фактично сплачених коштів здійснюється у відповідності до Порядку повернення коштів.