5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

Технічна експертиза документів

Документ - матеріальний об'єкт, в якому зафіксовані дані про які-небудь факти, які вже відбулися або тільки відбудуться. Термін «документ» - походить від лат. Documentum - свідчення, доказ чого-небудь.

Повне та загальне технічне дослідження документів здійснюється під час проведення технічних експертиз різної документації. В якості досліджуваних об'єктів служить зміст документації, матеріали та предмети для письма.

Технічну експертизу можна поділити на кілька етапів, зокрема на експертизу друкарських форм, реквізитів та матеріалів з документації.

Технічна експертиза документації вирішує такі основні завдання:

 • ідентифікація особливостей виготовлення різноманітних друкованих засобів разом з їх слідами;
 • ідентифікація способів та самого факту внесення будь-яких змін безпосередньо в документ (редакція, правка, дописування, переклеювання фотографій і так далі);
 • ідентифікація вицвілих, залитих та інших невидимих ​​текстів (зображень) або слабо видимих, на різноманітних матеріалах, текстів (зображень) на частково обгорілих та повністю згорілих документах, але тільки за обов'язкової умови, що
 • той папір, власне на якому вони були зроблені, не став попелом;
 • ідентифікація марки, типу, системи, моделі і безліч інших кваліфікаційних категорій техніки для друку, а також, ідентифікація цих же засобів за відмітками їх знаків;
 • ідентифікація засобів будь-якої розмножувальної техніки за їхніми відмітками;
 • ідентифікація так званих компостерн Їх знаків по просіках;
 • ідентифікація письмового приладдя за штрихами;
 • визначення приблизного тимчасового періоду виконання окремих фрагментів у документі та самого документа, а також послідовності нанесення різноманітних штрихів, які між собою перетинаються.

За допомогою експертизи документів встановлюють вид, рід та безліч інших класифікаційних категорій матеріалів, за допомогою яких або безпосередньо на яких був виготовлений документ, а також їх групова та родова загальна приналежність.

Отримати персональну консультацію

Схожі матеріали:

Для проведення такої експертизи (дослідження) необхідно надати експерту:

 • Для ідентифікації факсиміле, штампів і печаток по їх відбитками:

Вільні зразки, виконані на п'яти-шести документах та екстремальні зразки у вигляді повністю чітких відбитків на гладкому і абсолютно білому папері, що були нанесені з різним тиском і з різною кількістю певної мастики. Вільні зразки друкованих відбитків (штампів) повинні порівнюватися за часом нанесення з наданими дослідженням відбитками.

 • Для ідентифікації будь-яких друкованих засобів:

Порівняльні матеріали: до них відносяться вільні, а також образні експериментального типу - відбитки, які виготовлені за допомогою цих самих засобів. Вільні зразки можна надавати по можливості, а експериментальні відповідно в обов'язковому порядку. Кожен вид зразків необхідно надавати не менше, ніж у трьох ідентичних примірниках.

Вільні зразки слід шукати серед відбитків, які під час виконання набагато більше наближені до досліджуваного відбитку.

 • Для визначення відносної давності виготовлення документа (відповідності тієї дати, яка вказана на документі, періоду часу нанесення на нього відбитка печатки):

Вільні зразки, якими є документи з відбитками печатки, які подавалися до органів виконавчої влади, органи реєстрації, в дозвільну систему, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з позначкою про їх прибуття до них (штамп канцелярії установи, дата прибуття, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) в період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.

Зразки надаються за кожний місяць, за різні дати, у тому числі і за ту дату, якою датований наданий документ для проведення дослідження.

Достатня кількість і придатність зразків визначаються експертом під час їх дослідження.

 • Для ідентифікації касових апаратів:

Експериментальні зразки, які повинні в обов'язковому порядку мати всі знаки досліджуваного чека. Як вільні зразки на експертизу направляються чеки, які вибиті на певному апараті, що мають якомога більше знаків досліджуваного чека. Дуже важливо, щоб всі зразки разом з досліджуваним чеком мали мінімальний розрив у часі їх виготовлення.

 • Для ідентифікації засобів копіювально-розмножувальної техніки:

Експериментальні відбитки, зроблені з їх допомогою не менш, ніж у п'яти примірниках і вільні, що порівнюються за часом виготовлення з наданими документами для дослідження.

 • Для установки відповідності способу виготовлення бланку та іншої поліграфічної продукції зразків, як порівняльні зразки надаються бланки справжніх документів з точно такими ж поліграфічними даними (підприємство-виробник, рік видання, тираж, номер замовлення).
 • При призначенні експертиз стосовно документів, виготовлених за допомогою копіювально-розмножувальної техніки необхідно вжити заходів для збереження її в такому ж стані, в якому вона були під час вилучення. Не дозволяється здійснювати будь-які операції з такою технікою до моменту її відправки на експертизу.
 • Для вирішення ідентифікаційних завдань на рахунок документів, виготовлених за допомогою комп'ютерної техніки, ця техніка надається в комплекті (системний блок комп'ютера, інсталяційний диск з драйвером принтера або багатофункціонального пристрою, з'єднувальні та мережеві кабелі, принтер). До моменту направлення комп'ютерної техніки на експертизу будь-яка робота на ній не дозволяється.
 • Принтери (особливо струйні) слід направляти на експертизу в найкоротший термін, оскільки засихання барвника може призвести до змін у вигляді та характері нанесення барвника на папір.
 • При призначенні експертиз стосовно документів, виготовлених за допомогою комп'ютерної техніки необхідно з'ясувати, чи змінювалися знімні частини (картриджі) або піддавалися ремонту які-небудь вузли принтерів. Якщо картриджі лазерних принтерів змінювалися, потрібно вжити заходів для пошуку вже відпрацьованих картриджів і відправити їх на дослідження. Для проведення експертизи потрібно також вилучити вільні зразки, які були виготовлені на вилученому принтері в період, що відповідає періоду виготовлення досліджуваних документів.

На підставі Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) та Закону України «Про судову експертизу» 25.02 .1994 № 4038-XII, спеціалісти Судової незалежної експертизи України проводять тільки технічне дослідження документів за заявою, а не судову експертизу.

Термін проведення залежить від складності дослідження і складає 10-30 днів.

В термін проведення досліджень не входить термін виконання клопотань експерта.

Отримати персональну консультацію

Отримати консультацію з приводу проведення технічної експертизи документів ви можете за телефоном, або в наших регіональних відділеннях. Прийом громадян здійснюється за попереднім записом.


Корисна інформація: