5 1 1 1 1 1 (16 Votes)

Списання товарно-матеріальних цінностей вимагається, коли активи інвентарю втрачають частину або всю їхню вартість. Як правило, інвентар може втратити цінність через застарілість, зміни ринкового попиту, пошкодження, псування або крадіжки.

З балансів підприємств можуть бути списані будівлі, споруди, машини, обладнання, ТЗ та інше майно, що відноситься до ТМЦ.

Експерти Судової незалежної експертизи України проводять дослідження списання ТМЦ з балансу підприємства. Досліджується зовнішнє, моральне та фізичне зношування, їх вартісне вираження та визначається сума вартості об’єкта.

Списання ТМЦ слугує двом цілям:

- списання підтримують цілі точності обліку;

- списання створюють економію податків для власників активів.

Списання знижують податкове зобов'язання шляхом генерування (безготівкових) витрат, які призводять до зменшення звітного доходу.

Списання майна (активів) підприємства здійснюється в наступних випадках:

- у зв'язку з моральним або фізичним зносом, коли відновлення активу неможливо;

- при зміні власника;

- у випадку продажу;

- передача в вигляді вкладу в загальний капітал іншої організації, пайовий фонд;

- внесення в рахунок вкладу за договором про спільну діяльність;

- в разі, коли об'єкт не може принести організації економічні вигоди (доходи);

- припинення використання внаслідок морального чи фізичного зносу;

- ліквідація при аварії, стихійній бідності та іншій надзвичайній ситуації;

- виявлення недостачі або пошкодження активів при їх інвентаризації;

- часткова ліквідація при виконанні робіт по реконструкції.

Корисна інформація: