5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Експертиза маркетингових досліджень

З метою встановлення тенденцій розвитку, підвищення якості послуг, вивчення попиту та задоволення потреб споживача, сучасні підприємці все більше звертаються за послугами до маркетологів. Маркетингові дослідження доволі клопітка робота та вимагає детального відбору та аналізу інформації.

 

Вартість експертизи:

Вартість експертизи визначається у кожній ситуації окремо з урахуванням її особливостей.

Первинна консультація (перевірка достатності документів та інформації для проведення дослідження, рекомендації щодо порядку призначення дослідження) - БЕЗКОШТОВНО.

Орієнтовна вартість проведення експертизи маркетингового дослідження: від 10 000 грн.

Для визначення вартості проведення дослідження саме у вашому випадку необхідно повідомити нам опис ситуації в якій виникла необхідність проведення дослідження із зазначенням об’єму документації (інформації, що підлягатиме перевірці).

Принцип формування та як зменшити вартість дослідження…

Отримати персональну консультацію 

Строки проведення:

Термін проведення судових експертиз та експертних досліджень залежить від складності дослідження, кількості поставлених питань та завантаженості фахівців відповідної галузі знань.

Встановлюється після попереднього аналізу документів в межах передбачених п. 1.13 розділу І "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 р. № 53/5.

Орієнтовний термін проведення становить:

  • для судових експертиз - до 60 календарних днів;
  • для експертних досліджень - до 30 календарних днів.

Детальніше

Отримати персональну консультацію 

Приклади експертиз:

dt1 min
Приклад експертизи маркетингових досліджень

Детальніше


 

 

 

Враховуючи, що вартість маркетингових послуг доволі висока – важливо отримати якісний результат замовленої роботи.

В той час коли висновки і рекомендації маркетингових досліджень служать на користь компанії, існують і такі, що лише спустошують її бюджет.

Схожі матеріали:

Все частіше з’являються судові спори з питань якості та обсягів надання маркетингових послуг, їх фактичної вартості та відповідності нормам та вимогам законодавства у тому числі Договору та Міжнародному процесуальному кодексу маркетингових і соціальних досліджень ICC/ESOMAR.

Важливо відмітити, що при проведенні маркетингових досліджень слід керуватися стандартами якості маркетингових досліджень, невідповідність яким може привести до необ’єктивного результату та слугувати підставою для розірвання Договору.

На сьогоднішній день не існує спеціальності судового експерта до компетенції якого входили б питання щодо маркетингових досліджень. Проте, зважаючи на актуальність проблеми, ТОВ «Судова незалежна експертиза України» має успішний досвід організації проведення експертизи маркетингових досліджень висококваліфікованими фахівцями даної галузі, які мають вчене звання професора та стаж роботи в даній галузі понад 20 років. Підготовлені висновки були прийняті до уваги при винесенні судового рішення у господарському провадженні.

Ми перевіримо Ваше маркетингове дослідження за критеріями відповідності обсягів та якості результатів фактично наданих послуг, вартості дослідження, відповідності правилам та нормам у сфері маркетингових досліджень. Також можливе проведення контролю якості виконання робіт на окремих етапах проведення маркетингового дослідження.


Перелік документів (інформації) для проведення експертизи:

Для проведення експертизи маркетингового дослідження необхідно надати експерту наступні документи (інформацію):

- договір про проведення маркетингового дослідження зі всіма додатками та додатковими угодами (у випадку їх наявності);
- первинну документацію за результатами проведення дослідження.
- опис виявлених недоліків дослідження.

Цей перелік не є вичерпним та може бути змінений після аналізу конкретної ситуації враховуючи її особливості.


Етапи проведення маркетингового дослідження:

- надходження заяви до експертної установи;
- укладання договору та виставлення рахунку за проведення експертизи;
- надходження оплати в повному обсязі;
- аналіз документів та формування висновків


Поширені питання, що виносяться на експертизу

  1. Чи були надані послуги відповідно до умов Договору про надання маркетингових послуг №____ від _______ року, укладеного між ________________ та ________________?
  2. Якщо були надані, то в якому обсязі та які результати наданих послуг?
  3. Чи відповідає якість результатів послуг вимогам якості, визначеним Договором про надання маркетингових послуг №____ від _______ року? Якщо не відповідає, то в чому полягає невідповідність.
  4. Чи відповідає якість результатів послуг Міжнародному процесуальному кодексу маркетингових і соціальних досліджень ICC/ESOMAR? Якщо не відповідає, то в чому полягає невідповідність.

Перелік питань та їх зміст є орієнтовними та може бути змінений або доповнений в залежності від конкретної ситуації.


Корисна інформація: