5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Під час розгляду судової справи про стягнення оплати за надане маркетингове дослідження, виникла необхідність в проведенні експертизи.

Суд доручив її виконання ТОВ «Судова незалежна експертиза України». Перевірці підлягали результати маркетингового дослідження і відповідність їх
умовами Договору між замовником і виконавцем та міжнародним стандартам ICC/ESOMAR.

На рішення судової експертизи були поставлені наступні питання:

 1. Чи були надані послуги відповідно до умов Договору про надання маркетингових послуг №____ від _______ року, укладеного між ________________ та ________________?
 2. Якщо були надані, то в якому обсязі та які результати наданих послуг?
 3. Чи відповідає якість результатів послуг вимогам якості, визначеним Договором про надання маркетингових послуг №____ від _______ року? Якщо не відповідає, то в чому полягає невідповідність.
 4. Чи відповідає якість результатів послуг Міжнародному процесуальному кодексу маркетингових і соціальних досліджень ICC/ESOMAR? Якщо не відповідає, то в чому полягає невідповідність.

При вирішенні поставлених питань використовувались наступні нормативні акти, методики, рекомендована науково-технічна і довідкова література та інші інформаційні джерела:

 1. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-ХII, з останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016 р.
 2. Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 р. за № 3505/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1659/5 від 07.09.2015 р.)
 3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р., № 53/5 [у редакції наказу МЮУ від 26.12.2012 р. №1950/5] (зі змінами).
 4. Стандарти якості маркетингових досліджень (СОУ 91.12.0 21708654 001 2002 ВИДАННЯ О ФІЦІЙНЕ).
 5. ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво.
 6. Директиви та керівництва ESOMAR. – К.: УАМ, 2003. – 176 с.
 7. Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического исследования (история и современность). – К.: Факт, 2008. – 366 с.

Дослідження проводилось методами опису, зіставлення (порівняння), аналізу, синтезу, узагальнення.

Було проведено аналіз умов Договору про надання маркетингових послуг, звітів про проведення маркетингових досліджень та аналітичних матеріалів на СD-носіях.

Питання обсягів та результатів фактично наданих послуг досліджувалось шляхом проведення порівняння замовленого обсягу до фактично наданих послуг за наступними критеріями: кількість інтерв’ю, за географією досліджень, за обсягом наданого виконавцем звіту, за назвою (темою) звіту, за структурою звіту, за сутнісними елементам звіту, за типами звіту, за строками надання звіту.

За результатом проведеного дослідження було встановлено факт надання послуг замовнику проте їх об’єми та якість не повною мірою відповідали умовам договору та  Міжнародного процесуального кодексу маркетингових і соціальних досліджень ICC/ESOMAR.

Проведене дослідження допомогло суду прийняти об’єктивне рішення у спорі між замовником та виконавцем маркетингового дослідження.