5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

Метою лабораторного дослідження було встановити хімічний склад піску.

Замовити дослідження

Детальніше про експертизу природної та хімічної сировини

А саме - перевірити кількісну наявність основного елементу кварцу SiO2, а також дослідити вміст Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, K2O, SO3 і аморфного SiO2.

Об'єктом дослідження був пісок в кількості 5 кг.

Дослідження елементів піску в лабораторії проводилося за допомогою методу АЕС-ІЗП (атомно-емісійної спектроскопії в індуктивно пов'язаній плазмі) на спектометрі після розчинення наважок зразку у сумішах мінеральних кислот під впливом мікрохвильового опромінення в тефлоновому автоклаві.
Вміст кварцу і аморфного діоксиду кремнію досліджувався відповідно до ГОСТ 22552.1-77 і ГОСТ 8735-88.

За результатом дослідження вдалося встановити процентний вміст кожного з необхідних елементів.

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

K2O

SO3

Аморфного SiO2


Отримана інформація дозволила встановити якість піску і визначити для яких цілей він придатний (промислові цілі, виробництво скла або виробництво силікатної цегли).

Опис досліджуваних елементів:

SiO2 оксиду кремнію - безбарвні кристали, tпл + 1713 ... + 1728 ° C, володіють високою твердістю і міцністю.

Al2O3 - Оксид алюмінію Al₂O₃ - в природі поширений як глинозем, Нестехіометрична суміш оксидів алюмінію, калію, натрію, магнію і т. Д.

CaO - Оксид кальцію - біла кристалічна речовина, формула CaO. Негашене вапно і продукт його взаємодії з водою - Ca (OH) ₂ знаходять широке застосування в будівельній справі.

MgO - Оксид магнію - хімічна сполука з формулою MgO, білі кристали, нерозчинні у воді, пожежо- та вибухобезпечні. Основна форма - мінерал периклаз.

SO3 - Оксид сірки (VI) SO₃ - вищий оксид сірки, тип хімічного зв'язку: ковалентний полярний хімічний зв'язок. У звичайних умовах легколетка безбарвна рідина з задушливим запахом.

K2O - Оксид калію - блідо-жовта, іноді безбарвна речовина. Міститься в деяких видах добрив і цементу.

Fe2O3- Оксид заліза (III) - складна неорганічна речовина, з'єднання заліза і кисню з хімічною формулою Fe₂O₃.

TiO2- Оксид титану (IV) TiO₂ - амфотерний оксид чотирьохвалентного титану. Є основним продуктом титанової індустрії.