5 1 1 1 1 1 (11 Votes)

Хімічний аналіз грунту

Лабораторний хімічний аналіз грунту (піску, торфу, глини) в Україні

Грунт — це органічно-мінеральний шар поверхні земної кори, який містить в собі найбільшу концентрацію поживних речовин, родючість якого являється основою життя та розвитку людини і тварини.

Забезпечення рослин достатньою кількістю елементів живлення, повітря, води, тепла — найважливіші функції грунту. Реалізація цих функцій вказує на його якість.

Забруднення грунту відбувається в результаті накопичення речовин, що негативно впливають на його корисні властивості в тому числі родючість.

Спеціалісти Судової незалежної експертизи України встановлять фактичну кількість забруднюючих речовин у грунтах та порівняють цей показник з гранично допустимою концентрацією забруднюючих речовин.

Проведення лабораторного дослідження грунту дозволить віднести земельну ділянку до певної категорії якості, яка встановлюється за природними та набутими властивостями, а також визначитиступінь забруднення грунтів, що впливає на його родючість для певних сільськогосподарських культур. А також визначити можливість настання негативних екологічних наслідків для їхньої родючості, загального стану довкілля, якості сільськогосподарської продукції та здоров'я людини.

Дослідження грунтів проводиться за наступними показниками:

  6 показників
гумусові кислоти
азот амонійний
азот нітратний
фосфор рухомий
рН (кислотність) грунту
обмінна кислотність у грунті
Вартість аналізу грунту 600 грн.

Знижки:

 • 1-3 зразки - 600 грн;
 • 3-6 зразків - 10% знижка - 540 грн;
 • більше 6 зразків - 20% знижка - 480 грн.

Схожі матеріали:

Як правильно відібрати проби грунту для аналізу?

Порядок забору зразків грунту для дослідження:

 1. Матеріали для забору: лопата штикова, мішечки полотняні, пакети поліетиленові або паперові, картонні коробки, етикетки.
 2. Відбір проби.
   • Територію розбити рівномірно на 20-40 точок, на яких буде взято зразки грунту;
   • Точкові проби відбирають лопатою штиковою;
   • Точкові проби не допускається відбирати поблизу доріг, куп добрив, меліораторів, на що різко відрізняються кращим або гіршим станом рослин;
   • Точкові проби відбирають рівномірно;
   • Глибина забору зразка грунту не повинна перевищувати 10 см в глибину;
   • З точкових проб складають об'єднану пробу (змішують всі точкові зразки проб грунту);
   • Маса об'єднаної проби повинна бути не менше 400 г;
   • На етикетці повинні бути вказані: область, район, номер проби, дату забору проби.
   • Відібрані в об'єднані проби підсушують в розкритих мішечках або коробках в сухому провітрюваному приміщенні;
   • Після завершення відбору і підсушування проба передається на проведення дослідження грунту.

Замовити аналіз


Корисна інформація: