5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

ammonium nitrogenАзот відіграє важливу роль у заплідненні сільськогосподарських культур як з економічної, так і з екологічної точки зору. Різні форми азоту в ґрунті в доступній формі рослини — нітрат (NH3-) і амоній (NH4 +). Поведінка цих двох форм азоту в ґрунті дуже відрізняється.

Нітрати, в силу своєї високої розчинності, легко вимиваються через зрошувальну воду або дощ у більш глибокі шари ґрунту, де корені не можуть поглинати їх. З іншого боку, азот у вигляді амонію може зберігатися в ґрунті (глинисто-гумусовий комплекс) через його позитивний електричний заряд та несхильність до вимивання або втрати денітрифікації (газоподібних). Збалансоване постачання аміачного азоту та нітратного азоту має важливе значення для оптимізації росту рослин та забезпечення якості продукції.

Дослідження за цим напрямком:

Хімічний аналіз ґрунту

У ґрунт амонійний азот може надходити з добрив або органічної речовини. Вона повинна бути в кореневій системі. Багато бактерій, що живуть у ґрунті перетворюють азот амонію в нітратний азот (NH3-). Це може відбутися досить швидко, враховуючи правильні умови ґрунту та температуру. Завдяки цьому процесу більшість азоту, що поглинається рослинами, являє собою нітратний азот. Нітратний азот дуже рухливий у ґрунті та легко доступний для рослин. Будь-який нітратний азот, який не обробляється рослинами, знаходиться під загрозою витоку або втрати денітрифікації. Виділені гази включають оксид азоту.

У нормальних умовах мінеральні добрива, що містять аміак, повинні розщеплюватися в ґрунті до нітратів — форм азоту, що менш токсичні для рослин, ніж аміак. Проте цей процес розщеплення, відомий як нітрифікація, може бути пригніченим, якщо в ґрунті низький вміст кисню (через ущільнення, поганий дренаж, мікробні популяції тощо). Накопичення токсичних рівнів амонію відбувається влітку, коли в ґрунтах не вистачає кисню.

Нітрифікація — природний процес в ґрунті, де амонійний азот (NH4 +) з добрив або органічних форм окислюється до нітратного азоту (NO3-). Нітрифікація здійснюється вибраними ґрунтовими бактеріями в два етапи.

Першим кроком є ​​окислення амонійного азоту до нітратного азоту (NO2-), однак існують і інші мікроорганізми, такі як археї, що приводять до нітрифікації в деяких ґрунтах. На другому етапі відбувається окислення нітратного азоту в азот аміногрупи. Більшість видів сільськогосподарських культур можуть приймати азот як у формі амонію, так і в нітратах. Механізм поглинання відрізняється тим, що рухомі нітрати можуть переміщатися до коріння в ґрунтовій воді за допомогою масового потоку, тоді як по корінню рухаються до менш рухомих нітратів амонію, які мають тенденцію зв'язуватися до негативно зарядженої глини та частинок органічної речовини.

Швидкість нітрифікації залежить від ряду факторів, зокрема вологості та температури ґрунту, в ґрунті з оптимальними умовами вологості та температури для росту рослин застосування аміачного азоту, як очікується, в більшості випадків буде нітрифіковано впродовж двох тижнів.

Інші матеріали за цим напрямком:

Азот, фосфат і калій для рослин

Вплив високого вмісту азоту на рослини

Який має бути рівень фосфору для родючості ґрунту?

Оптимальний склад ґрунту для вирощування винограду і черешні

Рівень азоту, який є занадто низьким (менш як 3 частини на мільйон) може становити загрозу для рослини. Рівні загального азоту (сума амонійного азоту та нітратного азоту), які перевищують 20 частин на мільйон, можуть завдати шкоди корінню. Навіть якщо загальні показники азоту менше, ніж 20 частин на мільйон, то спостерігатимуться проблеми, пов'язані з наявністю амонію в ґрунті. Відносно низькі концентрації амонію (7 частин на мільйон або більше) пов'язані з пошкодженням коріння. Таким чином, у ґрунті може бути концентрація з загальним азотом 15 частин на мільйон (5 частин на мільйон нітратного азоту та 10 частин на мільйон амонійного азоту).

Амонійний азот, як правило, доступний для поглинання рослин, не піддається двом основним механізмам втрати азоту: вилуговування (рух нітратного азоту з кореневої зони у ґрунтовій воді) та денітрифікація (втрата азоту у вигляді оксид азоту або газ азоту на заболоченій місцевості). Амонійний азот стимулює додатковий ріст у порівнянні з нітратним азотом. Поглинання амонійного азоту є більш енергоефективним на підприємстві, тому що нітратний азот повинен бути відновлений до амонійного азоту як попередник виробництва амінокислот рослини.

Популярні матеріали: