Звернення, що надходять у електронному або паперовому вигляді розглядаються індивідуально, враховуючи коло поставлених у зверненні питань, напрямок дослідження, перелік наявної інформації та документів у зверненні. Зазвичай це звернення з приводу можливості проведення певного виду дослідження його вартості та строків виконання. Після надходження, кожне звернення реєструється, отримує окремий номер та розподіляється на менеджера, який в подальшому буде координувати процес його розгляду.

Звернення — це ще не експертне дослідження чи судова експертиза, це лише процес отримання інформації, яку ми, на жаль, не можемо конкретизувати на сайті у зв’язку із наявністю багатьох індивідуальних факторів, що можуть вплинути на вартість, строки та можливість проведення дослідження. Звернення у майбутньому може стати дослідженням, якщо вас влаштують результати його розгляду.

Після реєстрації звернення, Вам на електронну пошту (якщо вона була зазначена у зверненні) надійде лист з номером зареєстрованого звернення та інформацією про менеджера, який займатиметься її розглядом.  У випадку необхідності отримання додаткової інформації та/або документів необхідних для розгляду звернення, вам буде направлено відповідний запит. У випадку успішного розгляду звернення вам буде надано відповідь на питання, що вас цікавили. У деяких випадках ми не зможемо завершити процес розгляду запиту у зв’язку з відсутністю (ненаданням) достатньої кількості інформації (документів) про об’єкт дослідження. В даному випадку відповідь буде надана в межах отриманої інформації (документів).       

Вартість консультування

Попереднє консультування завжди було та буде безкоштовним у нашій організації. В рамках безкоштовного консультування ви зможете отримати наступну інформацію:

 • інформацію щодо можливості проведення певного виду дослідження в нашій установі;
 • вартість дослідження;
 • строки проведення;
 • рекомендації щодо стандартних питань, які можуть бути поставлені на вирішення судовому експерту.

Якщо ваше звернення включатиме в себе одну або декілька наступних задач:

 • необхідність проведення попереднього огляду об’єкту дослідження;
 • надання попередньої відповіді на питання що плануються на дослідження (не застосовується для судових експертиз);
 • підготовка індивідуальних питань з аналізом ситуації в якій виникла необхідність проведення дослідження.

вам може бути запропоновано платну консультацію. У цьому випадку укладається відповідний договір, виставляється рахунок та після його повної оплати ми приступаємо до роботи. Вартість платної консультації визначається індивідуально в кожному випадку. Ви можете відмовитись від платного консультування при цьому отримавши відповідь в межах безкоштовної консультації.

*вищезазначений перелік ситуацій, в яких може бути запропоновано платне консультування не є вичерпним.

Строки розгляду звернень

Слід розуміти, що послуга з проведення судових експертиз та експертних досліджень не має заздалегідь визначеної стандартної вартості та чіткої відповіді на питання чи можна провести дослідження у вашому конкретному випадку чи не можна. Відповідно можливість проведення, вартість, строки виконання майбутнього дослідження формуються індивідуально для кожного звернення з врахуванням наступних факторів:

 • напрямок дослідження;
 • місце розташування об’єкту дослідження та необхідність його огляду;
 • кількість та зміст питань що планується поставити на дослідження;
 • об’єм документації про об’єкт дослідження, яку буде необхідно опрацьовувати при наданні відповіді на поставлені питання;
 • необхідність проведення додаткових робіт або залучення спеціалістів окрім судового експерта (наприклад проведення геодезичних робіт при виконанні земельно-технічних досліджень);
 • завантаженість експертів та спеціалістів відповідного напрямку;
 • тощо.  

Тож опрацьовуючи ваше звернення ми не хочемо надати «швидку відповідь». Наша відповідь має бути якісною та обґрунтованою, щоб ви могли покластися на неї у майбутньому при замовленні експертного дослідження або надходження судової експертизи.

Для цього нам необхідний час, багато інформації та документів, які ми будемо запитувати у вас для надання відповіді на прості (на перший погляд) питання.

Враховуючи вищевикладене строки розгляду звернення можуть становити від 1 години до 10 робочих днів. Більш конкретний строк, в який ми плануємо завершити розгляд саме вашого звернення буде зазначено у листі-повідомленні про факт реєстрації звернення.