5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)

При дослідженнях об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей таких об'єктів, зокрема — винаходів, корисних моделей, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань, зазначень походження товарів, сортів рослин, селекційних досягнень, захисту від недобросовісної конкуренції. Ці дослідження виконуються за спеціальностями «Дослідження, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції», «Дослідження, пов'язані з охороною прав на промислові зразки», «Дослідження, пов'язані з охороною прав на сорти рослин та породи тварин», «Дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів та послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів», «Дослідження, пов'язані з охороною прав на топографію інтегральних  мікросхем», «Дослідження, пов'язані з охороною прав на конфіденційну інформацію», «Економічні дослідження, пов'язані з використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності».

Термін проведення:

Термін проведення судових експертиз та експертних досліджень залежить від складності дослідження, кількості поставлених питань та завантаженості фахівців відповідної галузі знань.

Встановлюється після попереднього аналізу документів в межах передбачених п. 1.13 розділу І "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 р. № 53/5.

Орієнтовний термін проведення становить:

 • для судових експертиз - до 30 днів;
 • для експертних досліджень - до 10 днів.

Детальніше

Отримати персональну консультацію

Вартість експертизи:

Вартість експертизи визначається з урахуванням багатьох особливостей.
Орієнтовна вартість даного виду дослідження - від 15000 грн.

Детальніше

Отримати персональну консультацію

Приклади експертиз:

 

Схожі матеріали:

Орієнтовний перелік питань досліджень, пов'язаних з об'єктами промислової власності:

 • Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що не мав розрізнювальної здатності на дату (зазначити дату)?
 • Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?
 • Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?
 • Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами?
 • Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом (номер) настільки, що їх можна сплутати?
 • Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер)?
 • Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?
 • Які ознаки промислового зразка є суттєвими?
 • Чи відповідає промисловий зразок за патентом України (номер) умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?
 • Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?
 • Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності "промислова придатність" відповідно до матеріалів заявки?
 • Чи використовується у продукті (назва) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?
 • Чи використовується у процесі (назва процесу) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?
 • Який розмір матеріальної шкоди завдано автору (правовласнику) об’єкта права інтелектуальної власності унаслідок дій особи (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)?
 • Яка ринкова вартість (або інший вид вартості згідно із законодавством) майнових прав (вказати назву об’єкта права інтелектуальної власності) станом на дату (вказати дату)?
 • Чи правильно визначено суму роялті за використання об’єкта?
 • Який мінімальний розмір авторської винагороди має сплатити роботодавець (замовник) автору об’єкта права інтелектуальної власності (назва)?

Отримати персональну консультацію

Отримати консультацію з приводу проведення дослідження об'єктів промислової власності ви можете за телефоном, або в наших регіональних відділеннях. Прийом громадян здійснюється за попереднім записом.


Корисна інформація: