5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)

Інтелектуальна власність

ПОПУЛЯРНІ НАПРЯМКИ
експертизи об'єктів інтелектуальної власност
і

Дослідження об'єктів промислової власності
Дослідження об'єктів авторського права
Дослідження об'єктів суміжних прав

Перелік напрямків, наведений на даній
сторінці сайту, не є вичерпним.

Отримати персональну консультацію

Зростаюча щороку кількість виданих охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, підвищення активності правовласників щодо захисту своїх прав паралельно спричиняють збільшення кількості судових справ у цій сфері. Враховуючи властивості й специфіку об’єктів інтелектуальної власності, спори не можуть бути вирішені без застосування спеціальних знань кваліфікованих експертів.

Основним завданням експертизи є визначення властивостей об'єктів інтелектуальної власності, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

Допомога наших спеціалістів допоможе Вам при вирішенні питань на встановлення:

 • Порушення виняткових прав власників.
 • Тотожності та схожості знаків для товарів і послуг.
 • Матеріального збитку, нанесеного власнику.

Схожі матеріали:

Для проведення експертизи необхідно надати:

 • самі об'єкти дослідження;
 • всю документацію, в якій міститься інформація щодо властивостей цих об'єктів: охоронні документи (патенти, свідоцтва), матеріали заявок, на підставі яких вони видані, зображення об'єктів (креслення, ескізи, фотознімки) тощо.

Усі документи надаються в оригіналі чи завірених належним чином копіях.

До експертизи  інтелектуальної власності належать такі види експертизи:

 • дослідження об'єктів авторського права;
 • дослідження об'єктів суміжних прав;
 • дослідження, пов'язані з  охороною прав на  винаходи, корисні  моделі, раціоналізаторські пропозиції;
 • дослідження,пов'язані з охороною прав на промислові зразки;
 • дослідження, пов'язані з  охороною прав на  сорти рослин і породи тварин;
 • дослідження, пов'язані з  охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, зазначення  походження товарів;
 • дослідження, пов'язані з охороною прав на топографію інтегральних мікросхем; 
 • дослідження, з  охороною прав на  конфіденційну інформацію;
 • економічні дослідження, пов'язані з використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Законодавство у сфері інтелектуальної власності:

 • Закон України «Про авторське право і суміжні права»;
 • Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;
 • Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
 • Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;
 • Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
 • Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»;
 • Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»;
 • Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»;
 • Закон України «Про рекламу»;
 • Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»; 
 • ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності” від 23.03.2012 № 5.


Законодавство про судові експертизи:

Про судову експертизу
Верховна Рада України; Закон від 25.02.1994 № 4038-XII

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних [...]
Мін'юст України; Наказ, Інструкція, Рекомендації від 08.10.1998 № 53/5

Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних [...]
Мін'юст України; Наказ, Порядок від 25.05.2015 № 775/5


Кваліфікація наших експертів:

Всі спеціалісти Судової незалежної експертизи України мають Свідоцтва Міністерства юстиції України про присвоєння відповідної кваліфікації судового експерта та внесені до єдиного Реєстру атестованих судових експертів. Роботи з проведення судових експертиз та експертних досліджень виконуються у повній відповідності до діючого законодавства України та нормативно правових актів Міністерства юстиції України, що стосуються проведення судових експертиз та експертних досліджень.


Отримати персональну консультацію

Отримати консультацію з приводу проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності ви можете за телефоном, або в наших регіональних відділеннях. Прийом громадян здійснюється за попереднім записом.


Корисна інформація: