5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (9 Votes)

Інвентаризація основних засобів

Інвентаризація активів є одним з методів контролю за збереженням майна компанії, своєчасним виявленням і виправленням розбіжностей між фактичними даними, отриманими в результаті проведення інвентаризації, і даними бухгалтерського обліку, що в кінцевому підсумку призводить до повної і достовірної фінансової звітності компанії.

Основними цілями інвентаризації є:

  • встановлення фактичної наявності майна;
  • зіставлення фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку;
  • перевірка повноти відображення в обліку активів.

Отримати персональну консультацію

Інвентаризації підлягають всі матеріальні активи незалежно від їх місця розташування, виробничі запаси та інші види майна, не належать організації (знаходяться на відповідальному зберіганні, орендовані, отримані для переробки), а також майно, не враховане з яких-небудь причин.

Схожі матеріали:

Інвентаризація майна проводиться за його місцезнаходженням і включає в себе:

  • огляд фізичної наявності об'єктів інвентаризації;
  • маркування об'єктів інвентаризації;
  • складання інвентарного списку;
  • складання порівнювальних відомостей;
  • відновлення інвентарних карток основних засобів;
  • узагальнення майна за групами, об'єктам, відповідальним особам, місцями зберігання відповідно до облікової політики компанії.

Фахівці Судової незалежної експертизи України мають практичний досвід інвентаризації основних засобів та запасів.

Ми проведемо незалежну інвентаризацію майна по всій території України.


Законодавство:


Замовити дослідження

Корисна інформація: