chloride ions

Хлорид є невід'ємним мікроелементом для всіх рослинних культур, проте потреба в ньому у невеликих кількостях. Наявність значної кількості хлориду у грунті, часто пов'язано з засоленістю та токсичністю. 

 

 

manganese

Марганець – один з дев'яти основних поживних речовин, які рослини потребують для росту. Багато процесів залежать від цієї поживної речовини, включаючи формування хлоропласту, фотосинтезу, метаболічних особливостей оксиду азоту та синтезу деяких ферментів.

 

coliform bacteria

Вода, яка знаходиться в природному середовищі зазвичай забруднена. Важливо, щоб вода, яка використовується для пиття була вільною від організмів, які можуть спричинити захворювання. Одним з найпоширеніших забруднень питної води є коліформні бактерії.

 

enterobakterii

Ентеробактерії є грамнегативними бактеріями, які класифікуються як факультативні анаероби, що здатні процвітати в аеробному та анаеробному середовищах.

 

 

 

ph

Водневий показник (рН) характеризує концентрацію водневих іонів (активність) у різних розчинах. Водневий показник впливає на напрямок та швидкість багатьох хімічних реакцій та біохімічних процесів. Визначення рН необхідне для флотації, гідромеханічної обробки та очищення стічних вод.