5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

rampПотрапляння в фізичний світ – це те, що багато хто з нас може вважати само собою зрозумілим. Бордюри, сходи, тротуарні решітки, перешкоди, вузькі переходи – це перешкоди, через які ми проходимо багато разів на день. Ми рідко можемо думати про знаки, акустичні сигнали, сигнали про дорожній рух та інші джерела, які направляють нас або надають нам необхідну інформацію.

Проте для осіб, які мають певні фізичні труднощі – бордюри або кілька сходів можуть бути великими перешкодами. Акустичні сигнали в аеропортах часто важко зрозуміти для людей з чудовим слухом, а для тих, що мають глухий або важкий слух, вони взагалі не існують. Знаки, незалежно від того, наскільки вони добре розташовані та скільки інформації вони несуть не мають користі, якщо не перебувають в передбачуваних місцях.

Термін «інвалідність» означає, що особа має фізичні чи психічні розлади, що суттєво обмежує одну або декілька її основних життєвих функцій, або є повідомлення про таке порушення, коли індивід вважається таким, що має такі порушення. Як правило, викликається травмою, захворюванням, станом здоров'я, неврологічними, хімічними факторами розвитку.

Переліки об’єктів (будинків, споруд, приміщень, місць обслуговування), які доступні маломобільним відвідувачам встановлюються відповідно до завдань на проектування, що затверджуються у встановленому порядку за узгодженням з територіальними органами соціального захисту населення з урахуванням думки громадських об’єднань інвалідів.

Забезпечення доступності до споруд може відбуватися тільки шляхом проведення конкретних заходів, що дозволяють пристосувати житлове та навколишнє середовище до потреб людей з інвалідністю з урахуванням індивідуальних особливостей фізичного обмеження і специфіки нозології. Забезпечення таких потреб досягається через дотримання будівельних норм. Лише через будівельні норми може бути забезпечено зазначені вимоги щодо доступності людей з інвалідністю на сучасному рівні.

Сьогодні використовуються ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». Саме вони передбачають всі необхідні технічні вимоги для забезпечення доступності споруд для людей з інвалідністю.

Дотримання зазначених вимог стосується не лише людей з інвалідністю, але й інших представників маломобільних груп населення (людей з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітних жінок, людей старшого (похилого) віку, людей з дитячими колясками тощо).

Проектування, будівництво та експлуатація житлових та громадських будинків і споруд, а також з урахуванням досвіду експериментального проектування та реконструкції об’єктів з організацією доступності МГН повинні містити наступні переваги:

- доступність;

- безпеку;

- інформативність;

- зручність.

Якщо в житловому будинку є зовнішні сходи при вході в під'їзд або внутрішні сходи, непристосовані для пересування маломобільних груп населення, повинні бути створені умови для безперешкодного доступу маломобільних груп населення до місця проживання (встановлений пандус, інший пристрій).

Під безпекою слід розуміти можливість безперешкодного проживання у житловому будинку, відвідування об’єктів обслуговування без ризику бути травмованим будь-яким чином або заподіяти шкоду своєму майну, будинку, споруді чи обладнанню. Це стосується розміщення вхідних площадок, сходів і підйомних пристроїв та їх захист від атмосферних опадів; шляхів руху маломобільних відвідувачів усередині будинку, а також матеріалів для огороджень, дверей та ін.

Популярні матеріали: