5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Лінгвістичне дослідження писемного мовлення

Експертний напрямок прикладної лінгвістики, що включає дослідження текстових матеріалів, які мають ознаки наклепу чи погрози.

Об'єктом дослідження є мовні одиниці, висловлювання, тексти, зафіксовані в усній і письмовій формі на будь-якому матеріальному носії.

Вивчення мовного використання також включає в себе аналіз дискурсу, який зосереджується на розширених письмових і розмовних текстах, щоб визначити, як мова використовується для передачі соціального сенсу. Як правило, лінгвістичне дослідження визначає закономірності використання мови (лексика, граматика, дискурс) у відповідному ключі.

Отримати персональну консультацію

Завдання лінгвістичної експертизи:

- тлумачення значення і роз'яснення походження слова, словосполучення, фразеологізму чи іншої мовної одиниці;
- тлумачення основного і додаткового (конотативного) значення мовної одиниці, актуалізованої в контексті;
- дослідження тексту (фрагмента) з метою виявлення його смислової спрямованості, модальності пропозицій, експресивності й емотивності мовних одиниць, їх формально-граматичної характеристики та семантики, специфіки використаних стилістичних засобів і прийомів.

Названі завдання конкретизуються в залежності від сфери застосування спеціальних лінгвістичних знань по різних категоріях справ.

Схожі матеріали:

Що досліджує експерт під час лінгвістичної експертизи?

- публікації в газетах, журналах і електронних виданнях;
- книги;
- рекламні повідомлення, листівки;
- письмові виступи, заяви, звернення;
- усні висловлювання, розмови;

- інтернет-комунікації (форуми, блоги);
- тексти документів, нормативних актів;
- товарні знаки, доменні імена, фірмові найменування.

Судово-лінгвістична експертиза мовлення визначає фактичні дані про автора (виконавця) тексту, умови створення, змістове наповнення й стилістичне оформлення. У процесі дослідження можна інформацію про учасників мовленнєвого акту, умов його перебігу, семантико-стилістичних особливостей та співвіднесеності з дійсністю тексту.

Обсяг інформації, яку можна виявити у тексті, залежить від специфіки відображення у ньому навичок. Також оцінюється якість порівняльних зразків писемного мовлення для встановлення ідентифікаційних завдань.

Лінгвістичне дослідження писемного мовлення можна розділити на:

- авторознавче дослідження, завданням якого є встановлення автора тексту, стану автора на момент створення тексту, складання тексту самостійно або за участю інших осіб шляхом диктування або переписування;

- семантико-текстуальне дослідження, завданням якого є об'єктивна оцінка змісту тексту, а саме встановлення факту приниження честі, гідності та надання інформації негативного характеру.

Орієнтований перелік питань для авторознавчого дослідження:

 • Чи є певна особа автором наданого на дослідження тексту?

 • Чи є певна особа автором декількох різних текстів?

 • Чи є автор та виконавець тексту однією або різними особами?

 • Чи даний текст складений кількома авторами?

 • Які риси соціально-біографічного портрета автора можна встановити за даним текстом?

 • Якою є основна мова спілкування певної особи - автора даного тексту?

 • Яким є місце формування мовленнєвих навичок (рідна мова) певної особи - автора даного тексту?

 • Чи спостерігаються в тексті ознаки, які свідчать про складання тексту автором під впливом будь-яких збиваючих факторів?

 • Чи складено текст документа особою самостійно або під диктування чи його виконано шляхом переписування?

 • Чи складений текст документа зі свідомим перекручуванням ознак писемного мовлення?

Отримати персональну консультацію

Орієнтований перелік питань для семантико-текстуального дослідження:

 • Які значення мають слова, словосполучення, фрази, зафіксовані в досліджуваному тексті?

 • Яким є об’єктивний зміст досліджуваного словосполучення, речення, тексту, групи текстів?

 • Чи містяться у тексті висловлювання, виражені у формі закликів до певних дій (вказати, яких саме)? Якщо так, то чи є ці заклики публічними (або який характер та форму мають ці заклики)?

 • Чи міститься в тексті інформація позитивного або негативного характеру щодо певної фізичної або юридичної особи?

 • Чи містяться в тексті висловлювання образливого характеру щодо певної особи?

 • Чи є висловлювання фактичним твердженням або оціночним судженням?

Отримати консультацію з приводу проведення лінгвістичного дослідження мовлення ви можете за телефоном, або в наших регіональних відділеннях. Прийом громадян здійснюється за попереднім записом.

Корисна інформація: