5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

linguistic expertise Лінгвістична експертиза мовлення у справах про наклеп займається аналізом мовних об'єктів для з'ясування фактів, які можна кваліфікувати як «наклеп».

Наклеп (згідно із законом ст. 129 КК) - це поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її репутацію.

Поширення наклепу - доказаний факт, якщо цю інформацію знає хоча б одна людина. Якщо поширення наклепу відбувається в публічних виданнях, ЗМІ, то це - обтяжливий фактор.

На відміну від образи, наклеп має на увазі наявність негативного змісту висловлювання (а не форми) і комунікативної функції (повідомлення відомостей або вираження думки).

Що досліджує експерт?

Експерт аналізує висловлювання, поширювані в усній або письмовій формі.

Які питання вирішує експерт?

Експерт-лінгвіст встановлює зміст спірного висловлювання на:

- наявність/ відсутність негативної інформації про особу (осіб);

- наявність негативної інформації до конкретної особи;

- спосіб вираження негативної інформації (оціночне судження, твердження про факти).

Лінгвістичне дослідження писемного мовлення допомагає встановити факти, обставини на підставі аналізу продуктів мовленнєвої діяльності. Продукти мовленнєвої діяльності - це слово або текст, групи текстів, представлені в письмовій формі, в тому числі усні тексти, зафіксовані за допомогою букв.

Затребувана лінгвістична експертиза при вирішенні справ, які пов'язані з проявами мовної ненависті і ворожнечі, мовної агресії, словесного хуліганства, лихослів'я, посягань на честь, гідність та репутацію.

У процесі розслідування кримінальних справ і при розгляді цивільно-правових спорів текст може стати джерелом доказової інформації. Наприклад, при оскарженні заповіту або договору підряду.

Популярні матеріали: