5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

linguisticУ сучасному суспільстві правосуддя неможливо без професійно виконаних експертиз, без копіткої праці досвідчених і кваліфікованих експертів.

Розуміння лінгвістичного дослідження об'єднало зусилля криміналістів, судових експертів і лінгвістів з розробки методик виробництва лінгвістичної експертизи та методологічних принципів, які були покладені в основу експертних висновків за конкретними документальними та інформаційними спорами.

Судова лінгвістична експертиза - це дослідження тексту, за результатом якого експерт надає письмовий висновок з питань, вирішення яких вимагає застосування спеціальних лінгвістичних знань.

Практика показує, що текст може бути джерелом доказової інформації, котра необхідна не лише в ході розслідування кримінальних справ, а й під час розгляду цивільно-правових спорів за різними категоріями справ, де заперечується формально-змістовна сторона тексту документа, повідомлення або висловлювання.

Очевидно, що застосування спеціальних лінгвістичних знань необхідно при вирішенні справ, пов'язаних з проявами мовної ненависті та ворожнечі, мовної агресії, зловживання свободою слова, посягань на добре ім'я, честь, гідність, репутацію, охоронювані законом відомості й таємниці.

Визначення наявності або відсутності події словесного правопорушення, його складу, правильна кваліфікація діяння без проведення лінгвістичного дослідження тексту навряд чи можливі. Лінгвістичний аналіз змістовно-смислової та формальної сторони мовного твору є основним способом виявлення словесних конструкцій і мовних одиниць.

Популярні матеріали: