5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

chloride ions

Хлорид є невід'ємним мікроелементом для всіх рослинних культур, проте потреба в ньому у невеликих кількостях. Наявність значної кількості хлориду у грунті, часто пов'язано з засоленістю та токсичністю. 

Висока концентрація хлориду може спричинити проблеми токсичності у сільськогосподарських культурах та знизити врожайність. Токсичність виникає при накопиченні хлориду в листі.

Дослідження за цим напрямком:

Хімічний аналіз ґрунту

Загальні симптоми токсичності хлориду в рослинах включають хлороз або некроз кінчиків листків, які в основному зустрічаються в перших старих листках, що в кінцевому підсумку може призвести до опадання листя.

Рослини беруть хлорид як Cl-ion з розчину ґрунту. Він відіграє важливу роль у фотосинтезі та осморегуляції.

Як правило, з опадами надходить достатня кількість хлориду, оскільки дощова вода зазвичай містить низьку концентрацію Cl. Оскільки хлорид є аніоном (несе негативний заряд), він не абсорбується частинками ґрунту і легко рухається з водою в ґрунті.

Тому якість води та управління зрошуванням є основними чинниками, які впливають на концентрацію хлоридів у ґрунті.

Хлорид також є складовою частиною деяких добрив. Наприклад, найпоширенішим добривом, що містить хлорид, є КСl (хлорид калію), що містить 47% хлориду та 53% К. Інші добрива, що містять хлорид, включають: CaCl2, NH4Cl та MgCl2.

Інші матеріали за цим напрямом:

Вплив високого вмісту азоту на рослини

Вплив рН (кислотності) ґрунту на рослини

Вплив на рослини аміачно-нітратного складу ґрунту

Який має бути рівень фосфору для родючості ґрунту?

Який має бути рівень амонійного азоту для родючості ґрунту?

Чи залежить рівень родючості ґрунту від кількості гумусу?

Роль марганцю в рослинах

Використання води, що містить хлорид, вимагає відповідної практики, щоб рівень хлориду в ґрунті не перевищував пороговий рівень, який переноситься на врожай. Надлишки хлоридів слід витиснути нижче активної кореневої зони.

Вода, що містить концентрацію хлориду менше як 150 мг/ л хлориду, є безпечною для більшості сільськогосподарських культур за умови, що застосовуються належні методи управління зрошуванням.

Популярні матеріали: