5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

humus

Гумус — це верхній шар ґрунту, що має вагоме значення для родючості. Це щось схоже на компост та перегній, але розкладається швидше, ніж компост. Оскільки гумус є класифікацією різних органічних сполук, застосовується класифікація гумінових речовин. Гумус є поширеним у ґрунті, а також у воді.

Гумус утворюється в ґрунті внаслідок залишків рослин, більш конкретно, розкладає рослинні та тваринні залишки.

Виробництво органічного ґрунту гумусових речовин є результатом процесу біодеградації мертвої органічної речовини (залишків рослин та тварин), що називається гуміфікацією. Це дуже повільний процес, набагато повільний, ніж розкладання залишків рослин та тварин, що призводить до компосту. Вона приймає гумінові речовини від 6 до 12 місяців, щоб перетворити їх на компост, проте в природі перетворення гумінових речовин у компост вимагає набагато більше часу.

Дослідження за цим напрямком:

Хімічний аналіз ґрунту

Структурні характеристики гумінових речовин полягають у тому, що вони мають високу молекулярну вагу, а колір може варіювати від жовтого та чорного. Гумусові речовини є найпоширенішими органічними макромолекулами в природі та мають високий вміст вуглецю. Вони є важливим компонентом у ґрунті, оскільки вони впливають на фізичні та хімічні властивості ґрунту та підвищують його родючість.

Гумусові речовини можна розділити на три різні сполуки на основі їх розчинності:

- гумінові кислоти — органічні кислоти, що містять фосфор, сірку, залізо, кремній, алюміній та інші елементи;

- фульвокислоти — азотовмісні органічні кислоти, що здатні вимиватись з ґрунту;

- гуміни — частина ґрунтового гумусу, що перебувають у міцних зв’язках з мінеральною частиною ґрунту.

Точна структура та властивості гумінової кислоти та фульвокислоти в значній мірі залежать від ґрунту, з якого вони були виділені та способу використання. Чим темніший колір, тим більше мінералів зберігає певна культура. Темний колір вказує на збагачення гумінових кислот.

Інші матеріали за цим напрямком:

Вплив високого вмісту азоту на рослини

Вплив рН (кислотності) ґрунту на рослини

Вплив на рослини аміачно-нітратного складу ґрунту

Який має бути рівень фосфору для родючості ґрунту?

Який має бути рівень амонійного азоту для родючості ґрунту?

Кожна людина вживає фульвокислоти та гумінову кислоту із їжею. Гумусовий шар виділяється з ґрунту шляхом використання фульвокислоти та гумінової кислоти, пестицидів та віку сільськогосподарських угідь. Таким чином кожна людина споживає менше фульвокислоти та гумінів (кислоти) за природними причинами.

Коли справа доходить до посилення мікробної активності в ґрунті, гумінова кислота забезпечує джерело вуглецю мікроорганізмами, тим самим підвищуючи їх активність та роблячи рослину більш доступною для декількох основних поживних речовин. Зі збільшенням концентрації мікробів у ґрунті розвиток гумусу стає більш послідовним, оскільки ці корисні організми руйнують неповне розкладення рослин. Цей циклічний процес знижує рН ґрунту та вимиває надлишок солі з коріння та навколишнього середовища.

Популярні матеріали: