5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

nitrate nitrogenНітрат (NO3) — природна форма азоту в ґрунті. Ця форма азоту створюється, коли відбувається нітрифікація, перетворення амонію в нітрат. Нітрат використовується як рослинний поживний матеріал для росту та виробництва. Рівень селітри в ґрунті широко відрізняється залежно від типу ґрунту, кліматичних умов, опадів та практики внесення добрив. Додана органічна речовина змінює рівень нітратів у ґрунті.

Нормальний рівень нітратів у ґрунті, який не запліднюється та не використовується для ягідних культур, коливається від 5 до 10 частин на 1 мільйон. Оптимальний рівень нітратів для ґрунту, який використовується для виробництва кукурудзи складає понад 25 частин на мільйон. Для вирощування рослин у саду достатньо рівня нітратів у межах від 25 до 30 частин на мільйон.

Дослідження за цим напрямком:

Хімічний аналіз ґрунту

Рівні нітратів найвищі в ґрунтах, які мають більш тонкі текстури (глина та мул), а не ті, що мають грубі текстури (пісок). Оскільки нітрати рухаються через ґрунт водою, піщаний ґрунт часто втрачає нітрати через вилуговування, а текстура ґрунту втрачає нітрати через денітрифікацію, процес, при якому анаеробні бактерії в ґрунті перетворюють нітрати в газоподібні форми азоту. Вилуговування та денітрифікація можуть призвести до забруднення нітратами водних ресурсів, і це слід враховувати при вирішенні питання про застосування додаткового азоту до ґрунтів.

Кліматичні умови можуть безпосередньо впливати на кількість нітратів у ґрунті. Надмірна кількість опадів або стояча вода на ґрунті може призвести до вимивання та денітрифікації, особливо в теплу погоду. Дощі після застосування азоту можуть спричинити значну втрату нітратів ґрунту та створити джерело забруднення. Рівень селітри ґрунту підвищується завдяки швидкій нітрифікації в ґрунтах за високої аерації з рН 6-8 та температурами більш як 50°. Мокрий, холодний або кислий ґрунт не містить високих рівнів нітратів.

Інші матеріали за цим напрямком:

Азот, фосфат і калій для рослин

Вплив високого вмісту азоту на рослини

Вплив рН (кислотності) ґрунту на рослини

Який має бути рівень фосфору для родючості ґрунту?

Який має бути рівень амонійного азоту для родючості ґрунту?

Оптимальний склад ґрунту для вирощування винограду і черешні

Тест на визначення гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин в ґрунті, проводиться наприкінці весни, може визначати рівень нітрату ґрунту та визначити, чи потрібен додатковий азот для росту рослин чи ні. Тести ґрунту також можуть бути виконані на наявність органічних речовин в ґрунті, щоб визначити, скільки органічних речовин слід додати. Якщо результати випробувань показують необхідність додаткового азоту, то додають його навесні, а не восени. Під час запліднення варто уникати надлишкових рівнів нітратів, оскільки вони можуть призвести до забруднення підземних вод та/або отруєння нітратами великої рогатої худоби.

Популярні матеріали: