5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

surfactants

Поверхневі речовини — це матеріали, які знижують поверхневий натяг (або міжфазний натяг) між двома рідинами або між рідиною та твердою речовиною. У практичному сенсі поверхнево-активні речовини можуть діяти як змочувальні агенти, миючі засоби, емульгатори, антисептики, піноутворювачі та дезинфікуючі засоби. Як антимікробні речовини, вони змінюють енергетичні відносини на інтерфейсах. Виходячи з положення гідрофобного фрагмента в молекулі, поверхнево-активні речовини класифікуються як неіонні, аніонні, катіонні та амфотерні.

Дослідження за цим напрямком:

Санітарно-хімічний аналіз якості питної води

Аніонні поверхнево-активні речовини є на сьогодні найбільш поширеними та використовуються переважно як детергент. Позитивно заряджені катіонні елементи мають більшу бактеріальну спорідненість і використовуються у медичних цілях та косметиці. Тепер вони легко адсорбуються до негативно заряджених текстильних волокон і є ефективними пом'якшувачами та кондиціонерами. Катіонні поверхнево-активні речовини набувають все більшого застосування в якості дисперсних агентів у фарбувальній промисловості, в технологіях емульсії та в реологічній поведінці паст та бурового розчину.

Інші матеріали за цим напрямком:

Чи можна пити воду з великим вмістом поліфосфатів?

Чи можна пити воду з великим вмістом срібла?

Чи можна пити воду з великим вмістом нітратів?

Чи можна пити воду з великим вмістом магнію?

Чи можна пити воду з великим вмістом нікелю?

Чи можна пити воду з великим вмістом кальцію?

Чи можна пити воду з великою кількістю цинку?

Чи можна пити воду з великим вмістом кобальту?

Чи можна пити воду з великим вмістом заліза?

Небезпека вмісту хлору у питній воді

Вживання води з вмістом формальдегіду

Чи можна пити воду, яка місить нафтопродукти?

Безпечний вміст хрому у воді

Накопичення алюмінію у питній воді

Перевищення норми силікатів у воді

Формальдегід у питній воді

Озон при проведенні дезінфекції води

Бактерії E. coli в питній воді

Виявлення ентеробактерій у питній воді

Гетеротрофні мікроорганізми у питній воді

Потреба в кремнію

Забруднення води коліформними бактеріями

Вплив марганцю на організм людини

У процесі видалення забруднень поверхнево-активний агент вносить (поглинає) на жирних/ забруднених поверхнях, прикріпляючи його гідрофобною частиною до поверхні жиру або ґрунту. Гідрофільна частина поверхневого активного агента залишається назовні та дозволяє зволожити забруднену поверхню водою.

Повсюдне поширення аніонних поверхнево-активних речовин у воді, зокрема питної води, має змінний потенціал біоаккумуляції, який може призвести до токсичності в системі людини. Саме тому варто визначати концентрацію поверхнево-активних речовин у неочищеній воді (поверхневі води річок) та відповідно очищеній воді (водопровідних та питних водах).

Популярні матеріали: