5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

NitriteНітрити є аніонами солі або азотистої кислоти, які природно або штучно можуть виникнути в ґрунтових водах.

Високий рівень нітритів токсичний для людини, особливо для немовлят. Він може потрапляти в організм як селітра, поживна речовина, що перетворюється в нітрит та руйнує червоні клітини в крові (гемоглобін). В дітей може розвинутися розлад крові, відомий як метгемоглобінемія, якщо нітрит потрапляє з водою, забрудненою нітратами.

Дослідження за цим напрямком:

Санітарно-хімічний аналіз якості питної води

У поверхневих водах нітрити знаходяться в розчиненому вигляді. У кислих водах можуть бути присутнім невеличкі концентрації азотистої кислоти (HNO2).

Інші матеріали за цим напрямком:

Чи можна пити воду з великим вмістом поліфосфатів?

Чи можна пити воду з великим вмістом срібла?

Чи можна пити воду з великим вмістом нітратів?

Чи можна пити воду з великим вмістом магнію?

Чи можна пити воду з великим вмістом нікелю?

Чи можна пити воду з великим вмістом кальцію?

Чи можна пити воду з великою кількістю цинку?

Чи можна пити воду з великим вмістом кобальту?

Чи можна пити воду з великим вмістом заліза?

Небезпека вмісту хлору у питній воді

Вживання води з вмістом формальдегіду

Чи можна пити воду, яка місить нафтопродукти?

Безпечний вміст хрому у воді

Накопичення алюмінію у питній воді

Перевищення норми силікатів у воді

Формальдегід у питній воді

Озон при проведенні дезінфекції води

Концентрація нітритів у поверхневих водах складає соті (іноді навіть тисячні) частки міліграма в 1 дм3; в підземних водах концентрація нітритів звичайно вище, особливо у верхніх водоносних горизонтах (соті, десяті частки міліграма в 1 дм3).

Популярні матеріали: