5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

humus

Гумус — це верхній шар ґрунту, що має вагоме значення для родючості. Це щось схоже на компост та перегній, але розкладається швидше, ніж компост. Оскільки гумус є класифікацією різних органічних сполук, застосовується класифікація гумінових речовин. Гумус є поширеним у ґрунті, а також у воді.

 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

ammonium nitrate

Рослини потребують достатніх поживних речовин для росту, тому їх потрібно застосовувати у правильній пропорції. Занадто багато чи недостатньо однієї, чи декількох поживних речовин може перешкоджати розвитку рослини.

 

 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

pH of the soil

Рівень рН ґрунту або ґрунтова реакція є показником кислотності або лужності ґрунту, вимірюється в одиницях рН. pН ґрунту визначається як негативний логарифм концентрації іонів водню. Масштаб рН іде від 0 до 14 з рН 7 як нейтральна точка. Оскільки кількість іонів водню в ґрунті підвищує рівень рН ґрунту, то він стає більш кислотним. З рН 7 до 0 ґрунт все частіше кислий та від 7 до 14 ґрунт стає більш лужним.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

nitrate nitrogen

Нітрат (NO3) — природна форма азоту в ґрунті. Ця форма азоту створюється, коли відбувається нітрифікація, перетворення амонію в нітрат. Нітрат використовується як рослинний поживний матеріал для росту та виробництва. Рівень селітри в ґрунті широко відрізняється залежно від типу ґрунту, кліматичних умов, опадів та практики внесення добрив. Додана органічна речовина змінює рівень нітратів у ґрунті.

 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

ammonium nitrogenАзот відіграє важливу роль у заплідненні сільськогосподарських культур як з економічної, так і з екологічної точки зору. Різні форми азоту в ґрунті в доступній формі рослини — нітрат (NH3-) і амоній (NH4 +). Поведінка цих двох форм азоту в ґрунті дуже відрізняється.