5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Как определить размер морального ущерба

Законодавство України передбачає право осіб на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення їх як майнових (наприклад, псування або знищення майна), так і не майнових (право на повагу честі і гідності, на особисте життя та його таємницю, на таємницю про стан здоров'я та ін) прав.

Моральна шкода

Моральна шкода - це втрати не майнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній або юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

Моральна шкода полягає у:

  • фізичному болю та стражданнях , яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я;
  • душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї, членів її сім'ї чи близьких родичів;
  • у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
  • у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Схожі матеріали:

Розмір моральної шкоди

Розмір моральної шкоди може бути визначений як судом , так і шляхом проведення експертизи. В обох випадках, при обчисленні розміру моральної шкоди враховуються:

  • характер правопорушення, глибина фізичних та душевних страждань;
  • погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації;
  • ступінь вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування збитків, інші обставини, які мають істотне значення.

Головною перевагою визначення розміру моральної шкоди в ході проведення психологічної експертизи, наявність у експерта - психолога спеціальних знань, умінь, навичок, завдяки яким експерт може розрахувати розмір збитку беручи до уваги не тільки об'єктивні обставини, але і суб'єктивні якості особи.

При проведенні психологічної експертизи, експертом використовуються психологічні методики, спрямовані на обстеження індивідуально - психологічних властивостей людини (характер і рівень протікання психічних процесів, особистісних властивостей) і емоційних проявів під впливом певних життєвих подій, а також методик, які дозволяють структурувати особистісні психологічні аспекти, враховуючи конкретні обставини.