3 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)

Психологічне дослідження з визначення розміру моральної шкоди

На вирішення спеціаліста-психолога поставлені наступні питання:

1. Чи була ситуація, що пов`язана з загибеллю чоловіка - ОСОБИ-1 внаслідок ДТП психотравмуючою для ОСОБИ-2? Які інтенсивність та тривалість психотравмуючого впливу зазначеної ситуації?

2. Якщо дана ситуація була психотравмуючою, то чи нанесено ОСОБІ-2 внаслідок зазначеного моральна шкода, з психологічної точки зору?

Замовити експертизу

Якщо так, то який можливий розмір відшкодування нанесеної ОСОБІ-2 моральної шкоди з психологічної точки зору?

Психологічне дослідження проводиться у зв’язку з необхідністю висвітлення психологічних аспектів справи з метою об’єктивного та всебічного вирішення питання про моральну шкоду у суді.

Зміст поставлених перед психологом питань обумовив використання психологічних методик, спрямованих на обстеження індивідуально-психологічних властивостей людини (характеру та рівня протікання психічних процесів, особистісних властивостей) та емоційних проявів під впливом певних життєвих подій, а також методик, що дозволяють структурувати особливості психологічних аспектів з урахуванням конкретних обставин по справі з метою подання їх у кількісних показниках.

При експериментально-психологічному дослідженні встановлено, що темп протікання психічних процесів достатній, високий, явищ підвищеної психічної виснажливості в процесі дослідження не встановлено. Довільна увага без порушень: достатня за об`ємом та концентрацією, стійка, добре розподіляється та переключається. Продуктивність мнестичної діяльності в межах норми. Мислення нормальне за темпом, логічне, цілеспрямоване, з орієнтацією на суттєві ознаки інформації, з продукцією адекватних асоціативних образів. Рівень процесів узагальнення та абстрагування високий.

Проведений психологічний аналіз ситуації, що склалася для ОСОБИ-1 у зв’язку із ДТП дозволив експерту кваліфікувати зазначену ситуацію як психотравмуючу для неї. Психотравмуючий характер даної ситуації обумовлений такими причинами. По-перше, сама ситуація ДТП була для ОСОБИ-1 стресогенною - несподіваною та екстремальною на фоні практичного здоров`я та соціального благополуччя, являла собою загрозу його здоров`ю. Безпосереднє переживання ДТП супроводжувалось інтенсивними емоціями - потрясіння, розгубленості, тривоги, емоційного збудження.

Після проведеного дослідження експерт встановив розмір заподіяної ОСОБІ-1 моральної шкоди внаслідок психотравмуючих переживань, пов’язаних із ДТП з урахуванням психологічних коефіцієнтів, який може становити 217 мінімальних заробітних плат.