5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Технічне обстеження будівельних конструкцій будівлі проводиться з метою визначення їх фактичного технічного стану і надання у разі потреби рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків (дефектів, пошкоджень) для подальшої надійної та безпечної експлуатації будівельних конструкцій споруди. В даному випадку визначалась оцінка можливості технічного переоснащення приймального облаштування зерна з автомобільного транспорту №1 та №2.

У процесі технічного обстеження були візуально обстежені основні несучі й огороджуючі конструкції споруди та технічного приймального облаштування зерна з автомобільного транспорту №1 та №2, та встановлений їх фактичний технічний стан.

Технічний стан і фізичний знос конструкцій, елементів і деталей встановлювали шляхом візуально-інструментального обстеження відповідно до діючих норм і правил. Обстеження проводилось із застосуванням спеціальних приладів (лазерної рулетки Leica DISTO A5, металевої рулетки довжиною 10 м, фотоапарата та ін.).

У результаті технічного обстеження було встановлено, що в основних несучих і огороджуючих конструкціях виявлені видимі дефекти та ушкодження, які призводять до зниження довговічності, надійності та стійкості конструкції.

Як правило, технічне обстеження об'єкта включає наступні етапи:

- ознайомлення з документацією;

- виявлення дефектів і ушкоджень будівельних конструкцій;

- проведення фотофіксації фактичного стану споруди та виявлених ушкоджень;

- визначення технічного стану об’єкта;

- натурні обміри перерізів;

- розрахунок навантажень і несучої здатності фундаменту від додаткової ваги;

- складання звіту за результатами технічного обстеження.

Під час проведення обстеження технічного стану будівельних конструкцій споруди були використані методи натурних обстежень, котрі дозволяють встановити можливість проведення робіт з технічного переоснащення з подальшою безпечною експлуатацією та оцінкою несучої здатності конструкцій.

Таким чином, було зроблено позитивний висновок щодо реконструкції та технічного переоснащення об’єкта обстеження.