5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

Замовити експертизу

Детальніше про експертизу почерку

На вирішення експертного дослідження було винесено наступне питання:

Чи виконано підпис від імені Особи_1 від імені якої зазначено підпис у Заповіті, посвідченого Особою_2 та зареєстрованого в реєстрі, Особою_1, чи іншою особою?

Об’єктом дослідження є Заповіт від імені Особи_1, посвідчений Особою_2 та зареєстрований в реєстрі.

 222

Документи, які були представлені для проведення дослідження:

  • електрофотографічна копія Заповіту, виготовлена на одному аркуші паперу (формат А-4) за допомогою копіювально-множного пристрою. Документ є зображенням друкованого тексту, рукописних записів, підписів, відтиску печатки;
  • для порівняльного дослідження також надано зразки підпису і почерку Особи_1: квитанція про здійснення валютно-обмінної операції, в заяві на видачу готівки, в Договорі про користування електричною енергією, в заявах на видачу готівки, у розрахунковій книжці по оплаті за воду і каналізацію, у розрахунковій книжці за користування природним газом, в квитанції про сплату за послуги Особа_3, в абонентській книжці по розрахунку за електроенергію.

При порівнюванні досліджуваного підпису від імені Особи_1 зі зразками підпису і почерку Особи_1 встановлено збіг таких окремих ознак:

  • форми рухів при виконанні літер;
  • форми рухів при поєднанні першого і другого елементів літер;
  • взаємного розміщення нижніх екстремумів за вертикаллю при виконанні елементів літер;
  • протяжності рухів за горизонталлю при виконанні початкових елементів літер;
  • протяжності рухів за горизонталлю;
  • розміщення точки початку рухів;

Встановлений збіг ознак був суттєвим. Також було виявлено ознаки порушення координації рухів, їх характер та локалізацію. В сукупності отриманні данні дозволили індивідуалізувати підпис певної особи, а тому можна було зробити однозначний висновок про те, що досліджений підпис від імені Особи_1 виконаний Особою_1.