5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Реєстр методик проведення судових експертиз — офіційна електронна база даних наявних методик проведення судових експертиз, що пройшли атестацію та були рекомендовані для впровадження в практичну діяльність при проведенні експертиз відповідно до порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз, затвердженого постановою КМУ від 02.07.2008 №595.

Координування Реєстру

Держателем Реєстру є Міністерство юстиції України. Інформація, розміщена у Реєстрі, є відкритою для запитів і викладена державною мовою. 

Перелік документів для включення до Реєстру

Методика проведення судової експертизи включається до Реєстру за рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи при Мін’юсті. Для цього потрібно надати Держателю Реєстру наступні відомості:

1.Копія рішення Координаційної Ради.

2. Два примірники методики у стислій формі, з наявністю формул, розрахунків, тощо.

3. Копія рецензії на звіт про розробку методики.

4. Копія довідки про апробацію методики.

5.Копія рішення спеціалізованої установи про рекомендацію методики до впровадження.

6. Облікова картка спеціалізованої установи, яка розробила методику.

Рішення про включення методики до Реєстру приймається Мін’юстом протягом десяти днів з моменту надходження документів.