5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Судово-експертна діяльність в Україні

Прийняття у 1994 році Закону України “Про судову експертизу” обумовило необхідність держави врегулювати та контролювати здійснення судово-експертної діяльності на території України.

Положення цього закону передбачали проведення судових експертиз не тільки державними експертними установами, а й на підприємницьких засадах.

Відповідно до ст. 7 Закону України “Про судову експертизу” (в редакції від 25.02.1994 року) судово-експертна діяльність, окрім державних установ, могла здійснюватись на підприємницьких засадах на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

Окрім Закону України “Про судову експертизу”, відповідним механізмом врегулювання став Закон України "Про підприємництво". Частина друга статті 4, якого забороняла здійснення судово-експертної діяльності без спеціального дозволу (ліцензії), що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.

Таким чином проведення судових експертиз стало привілеєм виключно державних установ, так як отримати ліцензію було практично неможливо.

Вищезазначена ситуація зберігалась в Україні близько шести років, аж поки у 2000 році не було прийнято Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, яким ліцензування судово-експертної діяльності — відмінено!  

На сьогоднішній день проведення судовових експертиз, може здійснюватися на підприємницьких засадах, за умови наявності у судового експерта Свідоцтва про присвоєння відповідної кваліфікації, виданого Міністерством юстиції України.

Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз. 

Всі спеціалісти Судової незалежної експертизи України мають Свідоцтва Міністерства юстиції України про присвоєння відповідної кваліфікації судового експерта та внесені до єдиного Реєстру атестованих судових експертів. Роботи з проведення експертних досліджень виконуються у повній відповідності до чинного законодавства України та нормативно правових актів Міністерства юстиції України, що стосуються проведення судових експертиз та експертних досліджень.